Thông tin dự án lắp đặt máy bơm Wilo cho công viên nước Phú Quốc

 
Chi tiết các bơm Wilo được sử dụng:
 
– Application                                                                                                                     total: 15 units
– Model FA15.93E+T24-4/36K rating:     344m3/hx20m/34kW/3x400V/50Hz/1450rpm      total: 03 units
– Model NPG300-300-30/4 rating:     767m3/hx8m/30kW/3x400V/50Hz/1450rpm              total: 02 units
– Model DN150L/2RK(SB) rating:                                                                                         total: 03 units
– Model IL80/210-30/2 rating:            135m3/hx50m/30kW/3x400V/50Hz/2900rpm            total: 03 units
– Model TS40/14 3-400-50-2-10M KA
Rating: 5m3/hx10m/0,75kW/3x400V/50Hz/2900rpm                   total : 02 units
– Model MVI406-1/16/E/3-400-50-2
Rating: 4m3/hx50m/1,5kW/3x400V/50Hz/2900rpm                    total : 02 units
 

Thông tin dự án lắp đặt máy bơm Wilo cho công viên nước Phú Quốc
Máy bơm Wilo cho công viên nước Phú Quốc
 
may-bom-wilo-lap-dat-cho-cong-vien-nuoc-phu-quoc-1

Trả lời