Lắp đặt bơm Wilo cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 
Total: 99 Units                                        CÁC SẢN PHẨM CHÍNH
– Model: ALTI-NEXIS-VE5205/K-3CVV-16-T4            rating: 2×42,5m3/h x 100m/3×18,5kW/ 3 pha/2
poles/50Hz                                                                                                                                            Total: 01 Unit
– Model: N-ALTI-HE 403-210-T4-2G rating: 1,5m3/h x 30m/2×1,1kW/ 3 pha/2 poles/50Hz
– Phần thay thế nguyên chiếc bơm                                                                                                       Total: 19 Units
– Bơm tuần hòa AHU                                                                                                                             Total: 11 Units

 

Lắp đặt bơm Wilo cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Lắp đặt bơm Wilo cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trả lời