Dự án lắp đặt máy bơm Wilo cho Waterfront Saigon ( Delta River)

Các dòng bơm Wilo sử dụng trong dự án:
 
– Bơm Wilo li tâm trục đứng: Model: VMF 73/10
– Số lượng:2
– Đặc tính kỹ thuật:

Q=53m3/h , H= 190m
Motor power: 55kW/2900rpm
Chiều cao ống hút L= 8,5m
Seal: packing gland

 
Bơm Wilo li tâm trục đứng: Model: VMF 1433/04
– Số lượng: 2
– Đặc tính kỹ thuật

Q=300m3/h , H= 70m
Motor power: 90kW/1450rpm
Chiều cao ống hút L= 8,5m
Seal: packing gland

 
– Bơm Wilo li tâm đa tầng cánh trục đứng: Model: MVI819-1/25/E/3-400-50-2
– Số lượng: 1
 
– Bơm Wilo li tâm đa tầng cánh trục đứng: Model: MVI810-1/16/E/3-400-50-2 
Số lượng: 1
 

Máy bơm Wilo cho Waterfront Saigon ( Delta River)
Máy bơm Wilo cho Waterfront Saigon ( Delta River)

 

Trả lời