• Đổi trả trong 7 ngày
  • Thanh toán khi giao hàng
  • Miễn phí vận chuyển Hà Nội
Nhà phân phối máy bơm WILO chính hãng

Dự án lắp đặt máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội

 
Các chi tiết máy bơm nước Wilo đã lắp đặt:
 
Total: 102 Units                   Các sản phẩm chính
Model: IL-E 125/220-7,5/4    rating: 152m3/h x 10,5m/7,5kW/ 50Hz-3 pha/400V     Total: 06 Units
Model: IL-E 1150/220-11/4    rating: 200m3/h x 11m/11kW/ 50Hz-3 pha/400V          Total: 02 Units
Model: DL-150/320-37/4       rating: 608m3/h x 24m/2x37kW/ 50Hz-3 pha/400        Total: 02 Units
Model: CC-HVAC 2×37 FC BM                                                                                   Total: 02 Units
Model: IL-E 150/220-11/4      rating: 234m3/h x 10m/11kW/ 50Hz-3 pha/400V          Total: 08 Units
Model: DL-E 150/270-22/4    rating: 480m3/h x 18m/2x22kW/ 50Hz-3 pha/400V      Total: 04 Units
 

Máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội

Máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội


 
Tòa nhà Quốc hội

Tòa nhà Quốc hội

Sản phẩm trước :

Sản phẩm sau :