Các dự án Wilo đã thực hiện trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam

 
Máy bơm nước Wilo được sử dụng tại nhiều công trình cấp thoát nước, tiêu biểu một số công trình như:
 
1. Dự án thoát nước Thành phố Hội An.
2. Dự án cải thiện môi trường Thành phố Thái Nguyên.
3. Trạm bơm thành phố Hòa Bình.
4. Nhà máy nước Nam Dư – Hà Nội.
5. Trạm bơm thành phố Lào Cai.
6. Trạm bơm tỉnh Sơn La.
7. Trạm bơm thành phố Yên Bái.
8. Nhà máy nước KCN Nghi Sơn – Thanh Hóa.
9. Trạm bơm thị xã Đồng Xoài.
10.Trạm bơm thành phố Kontum.
11.Trạm bơm Bình An.
12. Dự án cấp nước Cao Bằng
13. Nhà Máy Nước Mặt Bắc Ninh
14. Công viên nước Phú Quốc
15. Nhà máy xử lý nước Hưng Yên
16. Nhà máy xử lý nước Yên Phong
17. Dự án cấp nước Sơn La
18. Dự án cấp nước Vũng Tàu
19. Dự án cấp nước Đông Triều – Quảng Ninh
20. Dự án cấp nước Bến Tre
 

Các dự án Wilo đã thực hiện trong lĩnh vực cấp thoát nước
Các dự án Wilo đã thực hiện trong lĩnh vực cấp thoát nước

Trả lời